Vardagsfokus

Allergitest för din trygghet

Allergitest för din trygghet

Misstänker du att du är allergisk mot något ämne? Då är det en god idé att göra ett allergitest. Så slipper du obehag och säkerhet i framtiden, och kan undvika det som göra att du mår dåligt.

Därför är det en bra idé att göra ett allergitest

Om du misstänker att du har en allergi är det bra att göra ett allergitest för att för att veta om och mot vad du är allergisk. Om du är allergisk, kan du undvika just det ämnet och slippa obehag i framtiden. Vissa allergier kan även ge andningsproblem och andra allvarligare symptom, och då är det viktigt att veta vad man kan göra i ett sådant läge. Om du gör ett allergitest kommer läkaren att berätta för dig vad du kan göra om du kommer i kontakt med det du är allergisk mot, samt ge dig eventuella mediciner du behöver.

Så går ett allergitest till

Ett allergitest är en undersökning som man gör för att ta reda på om man är allergisk mot något och i så fall vad, eller om dina problem beror på något annat.

Om du gör allergitestet på ett sjukhus består det oftast av ett antal olika moment:

  • Blodprov: Genom blodprovet undersöker läkaren om du har allergiantikroppar mot ett visst ämne i blodet. Man gör ofta först ett test mot de vanligaste ämnena, och om provet skulle vara positivt förfinas provtagningen genom att testa mot specifika ämnen.
  • Pricktest: Detta allergitest går ut på att läkaren lägger en liten droppe av det ämne du misstänker att du är allergisk mot på huden. Sedan rispar läkaren ytligt i huden. Om du får en liten reaktion inom 15 minuter betyder det att du kan vara allergisk mot ämnet som testas. Ett pricktest tar ungefär 20 minuter att genomföra, eftersom man måste vänta på hudens reaktion. Du känner bara ett litet stick när du gör pricktestet, och det gör inte särskilt ont.
  • Lapptest: Med hjälp av ett lapptest kan du testa om du har en kontaktallergi. En liten mängd av ämnet läggs på huden. Om huden rodnar kan det betyda att du är allergisk mot ämnet.

Allergitest i hemmet

Numera kan du även göra allergitest hemma. Så om du av någon anledning inte vill gå till läkaren eller helt enkelt tycker att det är smidigare att göra allergitestet hemma kan du beställa hem ett test på nätet eller köpa det på ett apotek. Testet är enkelt och går snabbt att göra.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *