Vardagsfokus

Att jobba som hyrsjuksköterska

De sjuksköterskor som jobbar åt ett bemanningsföretag kallas för hyrsjuksköterska eller bemanningssjuksköterska. Hur är det att jobba inom bemanning? Hur hittas uppdragen? Vilken lön erbjuds?

Anställd av bemanningsföretag

Att jobba som hyrsjuksköterska innebär att personen är anställd av (eller fakturerar till) ett bemanningsföretag. Bemanningsföretaget arbetar därmed som ett nätverk med kontakter mellan vårdgivare som behöver personal samt sjuksköterskor som vill ta uppdrag inom denna sektor. För att jobba som hyrsjuksköterska är därmed första steget att registrera sig hos ett, eller fler, bemanningsföretag.

Varierande uppdrag – utifrån önskemål

Efter att ha skickat in intresseanmälan, arbetsintyg och kompetensbevis kan en sjuksköterska godkännas för att jobba åt ett specifikt bemanningsföretag. Därefter går det att logga in på företagets portal och se vilka aktuella uppdrag som finns samt anmäla sitt intresse.

Bemanningsföretagen är mycket flexibla kring önskemål om arbetstider och var i landet personen vill jobba. Det går exempelvis att jobba som hyrsjuksköterska under enbart vissa dagar i månaden och sedan ha en anställning resterande dagar.

Jobba som hyrsjuksköterska i Norden

Det är även mycket vanligt att företagen erbjuder uppdrag inom Norden, främst Norge.

  • Högre lön – Norge erbjuder mycket konkurrenskraftiga lönenivåer
  • Lugnare tempo – Flera sjuksköterskor och läkare anser att det är lugnare i Norge tack vare högre bemanning.
  • Intressant – Många väljer att jobba i ett nordiskt land för att se hur sjukvården fungerar i ett annat land är Sverige.

Bemanningsföretagen ordnar med allt

Bemanningsföretagen sköter all administration, kontakt med arbetsgivare, ordnar med resor och boende. Kortfattat så ordnar de med allt för uppdraget så att deras sjuksköterskor helt och hållet kan fokusera på själva uppdraget. Är det arbete i ett annat land kan de även hjälpa till med arbetstillstånd och andra intyg som krävs. Exempelvis brukar det krävas en inhemsk sjuksköterskelegitimation.

Högre lön – friare arbetstider

Två av de saker som ofta lyfts fram som stora fördelar med att jobba som hyrsjuksköterska är den högre lönen och de friare arbetstiderna. Oavsett yrke betalar bemanningsföretagen betydligt mer än en ordinarie arbetsgivare. Detta samtidigt som personalen friare kan välja när de vill jobba och när de vill vara lediga.

Ett sätt att känna av arbetsmarknaden

För nyutexaminerade sjuksköterskor kan bemanningsföretag vara en väg in på arbetsmarknaden. Via uppdraget ges viktig erfarenhet samtidigt som uppdrag hos olika arbetsgivare ger en ovärderlig insyn i hur de arbetar.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *