Vardagsfokus

Viktigt med tidsenligt stambyte i Stockholm

Ett stambyte i Stockholm (såväl som i andra svenska städer) bör alltid ske tidsenligt som en förebyggande åtgärd. Det är nämligen väldigt viktigt att åtgärden utförs i god tid innan dess att stammarna faktiskt går sönder. Detta är förvisso ett stort projekt som vissa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare försöker skjuta lite grann på. Men det är förenat med en stor risk att göra detta!

Ett stambyte i Stockholm är ett stort projekt som tar ett antal veckor att utföra som dessutom kostar en del att få gjort. Men det är samtidigt en åtgärd som förr eller senare alla bostadsrättsföreningar och fastighetsägare behöver göra. Det är helt enkelt ofrånkomligt att så är fallet och en fastighet kan bli föremål för ett stambyte flera gånger om, med ett antal år däremellan. Läs vidare så får du förklarat varför det är så viktigt att detta arbete utförs i tid!

Därför bör ditt stambyte i Stockholm ske i god tid

Som vi redan har nämnt är det väldigt viktigt att stammarna byts ut innan de faktiskt går sönder. Detta beror på de risker som det innebär att skjuta på arbetet.

Riskerna innefattar att:

  • Svåra skador riskerar att inträffa 
    Om skador av det svårare slaget inträffar blir jobbet med att reparera eller renovera stammarna mer omfattande. Det innebär samtidigt att arbetet blir mer kostsamt än vad det annars hade blivit. Därmed kan det i slutändan bli dyrare att skjuta upp stambytet än att faktiskt genomföra det i tid.
  • Försäkringar kan upphöra att gälla
    En annan risk är att du får problem med ditt försäkringsbolag om du skjuter upp bytet av stammarna. För om underhållet av stammarna har negligerats slutar förr eller senare försäkringen att gälla om fastigheten skulle drabbas av fuktskador. Även detta är en anledning till att arbeta förebyggande istället för att försöka “släcka bränder” i efterhand.
  • De boende kan vallfärda till andra fastighetsägare
    Ytterligare en anledning att byta stammarna i tid är för att förebygga att de boende flyttar ut från fastigheten. Det är nämligen inte ovanligt att så sker om de upplever att underhållet negligeras.

Därför bör du boka ditt stambyte i Stockholm i god tid innan stammarna går sönder!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *