Vardagsfokus

Guldpriset per gram i Sverige

Guld har alltid varit en eftertraktad metall. Med sin vackra guldgula färg och sin sällsynthet har guldet sedan urminnes tider ansetts vara värdefullt. Även i dagens samhälle har guld ett högt värde, både som råvara och investering. Men vad är guldpris per gram i Sverige idag?

Historisk utveckling av guldpriset

Guldpriset sätts på den internationella marknaden utifrån utbud och efterfrågan. Det finns ingen exakt vetenskaplig formel för att räkna ut vad priset borde vara. Guldpriset har genom historien stigit och sjunkit beroende på olika faktorer. Under början av 2000-talet låg guldpriset relativt stabilt på under 400 dollar per uns. Sedan 2008 har priset stigit markant till över 1 200 dollar per uns idag. Den främsta anledningen till prisuppgången är den ökade osäkerheten i världsekonomin. När osäkerheten ökar väljer investerare ofta guld som en säker tillgång. Även om guldpriset kan svänga kraftigt på kort sikt brukar det vara relativt stabilt på lång sikt. Guld anses vara en bra inflationssäkring eftersom utbudet är begränsat. När priserna stiger behåller guld sitt värde bättre än papperstillgångar.

Guldpriset i Sverige

I Sverige anges guldpriset vanligtvis i kronor per gram. Priset följer internationella guldpriset i dollar men omräknat till svenska kronor. Det innebär att guldpriset i Sverige påverkas både av förändringar i dollarkursen och utvecklingen för guldpriset i dollar. Guld handlas i gram, uns (31,1 gram) eller kilo. Priset per gram är det mest exakta sättet att ange guldpriset på. Ett mer standardiserat sätt är att ange priset per uns eftersom det är den vanligaste handelsenheten för guld. Guldpriset varierar något mellan olika guldhandlare beroende på deras påslag. Men generellt följer de flesta aktörerna världsmarknadspriset.

Köpa och sälja guld

Det finns flera sätt för privatpersoner att köpa och sälja guld i Sverige. De vanligaste är guldtackor, guldmynt och börshandlade guldcertifikat. Guldtackor i vikter som 1 gram, 5 gram, 10 gram eller 100 gram går att köpa från guldhandlare online eller i fysiska butiker. Tackorna har i regel ett påslag på 3-5% över guldpriset för att täcka produktionskostnader. Guldmynt som Maple Leaf och Wiener Philharmoniker är populära investeringsobjekt. Även dessa säljs av guldhandlare och har ett påslag på guldpriset. Fördelen med mynt är att de är mer lätthanterliga i mindre storlekar. Sedan kan man köpa börshandlade guldcertifikat som följer guldpriset men handlas som aktier. Dessa ger exponering mot guld utan att fysiskt äga guldet. Certifikaten har väldigt låga avgifter men kräver ett aktiekonto.

Guld som investering

Många ser guld som en stabil och säker investering över tid. Historiskt har guld varit en bra inflationssäkring som behåller sitt värde när papperstillgångar urholkas av inflation. Guld rekommenderas ofta som en liten del, 5-10%, av en diversifierad portfölj. Guldpriset tenderar att gå upp när aktier går ner vilket jämnar ut svängningarna. Men guld ger sällan någon avkastning i form av ränta eller utdelning utan värdet sitter i prisuppgången. Nackdelen med fysiskt guld är att det kan vara dyrt att lagra säkert. Dessutom tillkommer spreaden mellan köp- och säljkurs vid köp och försäljning. Guldcertifikat är billigare att förvara och handla, men då äger man inte guldet fysiskt. Sammanfattningsvis kan guld vara en stabil del av en portfölj, särskilt under oroliga tider. Men det kräver ett långsiktigt perspektiv och att man ser guld som en försäkring snarare än en investering.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *