Vardagsfokus

Kamerabevakning av bostadsfastigheter viktigare än någonsin

Det har på senare år blivit allt vanligare med säkerhetskameror. Dessa har till och med kommit att bli ett vanligt inslag i stadsbilden. Kamerabevakning finns idag i allt från shoppinggallerior och livsmedelsbutiker till banker, sjukhus, skolor, flygplatser m.m. Men en plats där de blir allt viktigare är en typ av fastighet som ofta glöms bort i sammanhanget – vi tänker då på bostadsfastigheter.

Nedan berättar vi varför du kan behöva bevaka din fastighet med hjälp av kameraövervakning och vilka fördelar detta har!

Inbrotten ökar i framför allt flerfamiljshus

Enligt färsk statistik från Brottsförebyggande rådet utsattes 1,7 % av de svenska hushållen för inbrott i bostaden under 2019. Även under 2020 låg antalet anmälda bostadsinbrott på en liknande nivå. År för år varierar andelen hushåll som utsätts för denna typ av brott mellan omkring 1,2 % och 1,8 %.

Trenden har tidigare varit att småhus i högre utsträckning än flerfamiljshus drabbas av inbrott. Men på senare år har framför allt antalet inbrott i just flerfamiljshus kontra i småhus ökat. Så under de senaste åren har de hus som fler familjer bor i faktiskt varit mer utsatta än mindre hus. Med det sagt är det tyvärr även relativt vanligt att småhusägare utsätts för inbrott. För att skydda dig själv och din fastighet mot inbrottstjuvar kan du välja att investera i kamerabevakning. Genom att bevaka din bostadsfastighet på detta sätt kan du många gånger förebygga inbrott. Kameraövervakningen kan även stärka bevisföringen vid en eventuell rättegång om du trots allt skulle ha oturen att drabbas.

Så kan kamerabevakning nyttjas av dig som bostadsägare

Det finns många skäl för bostadsägare att stärka säkerheten på och kring sin fastighet. Dessa tillhör de mer framträdande anledningarna:

  • Övervaka din fastighet och tomtgräns. Ett bra sätt att avskräcka inbrottstjuvar från att bryta sig in är genom att övervaka såväl fastigheten som dess tomtgräns.
  • Håll koll på vem som befinner sig vid dörren. För att inte överraskas av okända människor vid din dörr kan du hålla koll vid entrén med hjälp av säkerhetskameror.
  • Bevaka garaget och dina fordon/verktyg. Garaget utsätts ofta för inbrott då det vanligtvis ligger lite skyddat och är mindre övervakat. Dessutom hyser det ofta värdefulla fordon och/eller verktyg. Därför bör du bevaka garaget genom kamerabevakning!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *