Vardagsfokus

Vad kostar stambyte? – En beräkning

Flera av de större byggföretagen som utför stambyte har artiklar på sina hemsidor där det går att räkna ut ett ungefärligt pris på renoveringen. En stor aktör har artikeln ”Vad kostar stambyte?” där besökarna kan ange ett par faktorer varpå pris för ett stambyte presenteras. De faktorer som nämns är:

Antal lägenheter

Det är alltid mer kostnadseffektivt att göra stambyte på ett större antal lägenheter på en gång. Det blir därmed dyrare för en villaägare att byta stammarna än vad det blir per lägenhet i ett flerbostadshus. Hantverkarna kan arbeta i olika lägenheter utan att behöva åka långt mellan dem.

Antal badrum

Stambyte innebär att samtliga stammar byts ut. Det i sin tur innebär att badrummen måste rivas ner så att rören kan friläggas. Det blir därmed stor skillnad i pris på om renovering ska ske i 10 lägenheter med ett eller två badrum vardera.

Antal WC

Skillnaden mellan ett badrum och en WC är att badrummet generellt är ett våtrum. Det behöver inte en WC vara. Ett våtrum kräver mer jobb med ytskikt och underarbete. Därmed är även detta en avgörande faktor när man ska räkna ut priset.

Antal Kök

Även antal kök påverkar priset. Det är däremot generellt 10 kök som finns när det är 10 lägenheter som ska renoveras.

  • Hur många kök ska renoveras?
  • Ska köket även bytas ut i samband med renoveringen?

Värmestammar

Vad kostar stambyte? Det beror på vilka stammar som ska bytas. Oftast syftar man enbart på vatten- och avloppsstammar. Men det kan även innebära att värmestammarna ska bytas ut.

Vad kostar stambyte – Exempel

En bostadsrättsförening behöver utföra stambyte. Det är 10 lägenheter som vardera har ett badrum och ett kök. Någon separat WC finns inte och värmestammarna behöver inte bytas. Föreningen kan då räkna med ett pris på ca 250 000 kr per lägenhet. En annan bostadsrättsförening ska också utföra samma renovering. Det är 10 större lägenheter som både har badrum och WC. Dessutom ska alla få nya kök efter renoveringen. Nu blir priset ca 300 000 kr per lägenhet.

(Uträkningarna ovan är från ett större byggföretag som har uträknare på sin hemsida i artikeln ”vad kostar stambyte?”. Dessa exempel ska enbart ses som exempel men visar att priset avgörs av flera olika faktorer)

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *