Vardagsfokus

Ta hand om grönytor

Sköna trädgårdar och vackra platser uppskattas nästan av alla. Det finns en koppling mellan skönhet och kreativitet samt en rad andra känslospektrum. För att verkligen kunna uppskatta en trädgård eller en park, krävs dock en hel del engagemang från de som äger densamma! Att ta hand om en park innebär förvisso gräsklippning och städning, men det är ytterligare flera göromål som behöver adresseras. Som fastighetsägare handlar skötsel av grönytor om såväl planering som komposition, beskärning, gödsling och att hindra skadedjur från att kalasa på de växter man genom stor omsorg planterat.

Färggrant hela sommaren

Den som har ett intresse för växter och botanik, är också väl införstådd med att alla växter har sin tid för blomning. Om man håller sig till växter som blommar under våren finns risken att allting har blommat över redan innan sommarfirare hunnit anlända till platsen. Naturligtvis finns också risker med att plantera växter som blommar under hösten. Rätt balans krävs för att en park skall hålla sig i blom under hela sommaren. Växterna byter av varandra och färger böljar mellan stengångar och gräsytor. Skötsel av parker och grönytor är ett konststycke som förutsätter en stor portion erfarenhet och insikter. Därför väljer många att ta in proffs varje gång dessa tjänster behövs.

För den som är intresserad av att få hjälp med skötsel av grönytor finns en rad företag i Stockholm och övriga Sverige som kan erbjuda tjänster som rör parkförvaltning. Här kan man också få kontinuerlig hantering av såväl snöröjning som andra uppgifter. I fråga om parkskötsel erbjuder detta företag även beskärning av träd med hjälp av en anställd arborist.

Kommersiella fastigheter har ofta en trädgård eller park i anslutning. Dessa rekreationsytor behöver kontinuerligt vårdas för att man skall få ut det som efterfrågas. Genom att lägga ut alla dessa arbetsområden till en leverantör utifrån, kan man släppa tanken på vad som behöver göras och istället gå in för att jobba med sin verksamhet! Att frigöra tid med hjälp av externa konsulter är vanligt i näringslivet. Dock är det inte alltid man tänker på det stora utbud tjänster som erbjuds i dagens tjänsteutbud.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *